ජොබ් එකක් ඕනෙද? එහෙනම් එන්නන්න ජොබ් එකක් හොය හොය ඉන්න කස්ටියට තමා මේ නිව්ස් එක. ජොබ් එක Airtel එකේ.Airtel Stores Negambo.ජොබ් එක තමා Backoffice Data Entry.


සුදුසුකම්:


MS Office( Excel-Word)
Photoshop
Data Entry
පිරිමි අයට විතරයි මේ ජොබ් එක විවෘත.


Hot Line Number(කතා කරන්න)
075-6511511


ඉක්මණ් කරන්න!!!
Closing Date 2011/02/26 

0 ඔබේ අදහස් මෙතන කොටන්න:

Post a Comment

 
ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක © 2010-2013