මේ facebook ගැන

මේ කියන්න හදන්නෙ ගැන ඔයාලට වැදගත් වෙන දෙයක්.. සමහරවිට ඔයාල මේ ගැන දන්නවත් ඇති. දන්නෙ නැති අය අහගන්නකෝ...
ඔයාල හැමෝටම මොබයිල්ස් තියනවනෙ. ඔයාල ඔයාලගෙ mobile එකෙන් facebook නොමිලේ ( සල්ලි කැපෙන්නෙ නැතුව ) browsing  කරන්න ඕනෙනම් mobile එකෙන් මෙ සයිට් එකට යන්න.
0.facebook.com 

තව ඔයාලට mobile එකෙන් facebook liveචැට් කරන්න ඕනෑ නම් මේ softwere එක ඔයාලගෙ mobile එකට download කරගන්න..
ebuddy   යන්නකො මේ site එකට  
www.ebuddy.com     

0 ඔබේ අදහස් මෙතන කොටන්න:

Post a Comment

 
ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක © 2010-2013