සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !!!

තින් කස්ටිය කොහොමද මෙදා පොටේ අවුරුදු.. අපිට නම් මෙදා පාර ජයයි! ජයයි කිව්වට එහෙමමත් නෑ.නිකන් ලාවට වගේ ජයයි.කස්ටිය ඉතින් කැවුම් කොකිස් එහෙම හදන්න ඇතිනේ.වැඩිපුර කියන්න දෙයක් නෑ. ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරේවා කියල තමා කියන්න තියෙන්නේ. මේ කස්ටිය වැඩිපුර තෙල් කෑම එහෙම කන්න එපා හොදේ!! හි හි.....0 ඔබේ අදහස් මෙතන කොටන්න:

Post a Comment

 
ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක © 2010-2013